• bg
  • Search

Мултифункционални машини

Pellenc е специализирана компания за производство на цялостни технологични решения за нуждите на лозарството. Базирана във Франция, Pellenc има дългогодишен опит в разработката и внедряването на най-адекватните технологични решения за професионалстите в лозарството.

Pellenc е предпочитана марка за лозаро-винарите, когато се инвестира в самоходни или прикачни гроздокомбайни, машини за резитба в лозовите масиви, машини за почвообработка на лозя, машини за торовнасяне и специализирана ръчна лозарска техника.

PELLENC 590
Мултифункционална машина за лозя - PELLENC 590
PELLENC 8590
Мултифункционална машина за лозя - PELLENC 8590
Окопни лозарски трактори Pellenc 130/330
Мултифункционални лозарски трактори Pellenc 130/330
PELLENC Optimum
Мултифункционална машина за лозя - PELLENC Optimum