• bg
  • Search

Троен суперфосфат (TSP)

Троен суперфосфат (TSP)
Направете запитване
Тройният суперфосфат е високо концентриран фосфорен тор със съдържание на 46% дифосфорен пентаоксид (P2O5). Той е подходящ за подхранване на всички типове почви, които притежават рН в границите на слабо кисела до алкална среда.

Подпомага ускоряването на растежа и развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, спомага за пълното усвояване на почвената влага, като по този начин намалява вероятността от поражения върху растенията в периоди на засушаване. В комбинация с азотни торове при балансирана фомулация подпомага усвояването на и на други хранителни елементи от растението.

Периодите през които се прилага тройния суперфосфат са предимно като есенно запасяващо торене, т.к. той е бавно действащ тор. Постепенното отдаване на актвното веществово се дължи на самата технология на производство и факта, че основната суровина са фосфорни руди. Те обуславят съдържанието на различни форми, в които се намира фосфора в продукта. За разграждането фосфора в почвата до форми, които са лесно усвоими за растенията, се изискава определени условия на средата. Водоразтворимият фосфор е най-достъпния за културите, а останалите форми, които се съдържат в него, е необходимо да преминат през различни процеси за да достигнат тези форми. Благодарение на водоразтворимия фосфор, в който е свързан фосфора в тора, той може да осигури моментно задоволяване на нуждите на растенията от фосфорна храна, останалите форми продължават да отдават активно вещество за по-дълъг период от време. Това му качество го прави много ефективен за селското стопанство поради удълженото си действие.

Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, което прави приложението посредством тороразпръскващата техника много прецизно.

Утвърден като продукт в технологията за отглеждане на полските култури, както и при трайни насаждения. В комбинация с азотни торове (амониев нитрат, течен азотен тор, карбамид и др.), тройният суперфосфат много успешно се прилага в разработката на торови програми.

Предимства:

- Ускорява растежа на кореновата система на младите растения.
- Скъсява периода на младенческо безплодие на младите лози и овощни култури, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете.
Повишава устойчивостта на растенията към измръзване и суша.
Оказва решаваща роля за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично-маслените култури.
Отстранява негативното влияние на едностранното азотно торене.
Най-много фосфор растенията извличат от почвата в средата на вегетацията си, когато се образува основният обем от вегетативна маса и се създава продукцията.

Ако липсва достатъчно фосфор при растенията се наблюдава:


Слаба и ненормално развита коренова система.
Дребни и засукани по краищата синьозелени или зелени листа с бронзов или виолетов оттенък.
Потиска се развитие, цъфтеж и узряване на плодовете.
Ниска устойчивост на мраз и студ.
Силно намален и некачествен добив.


Техническа характеристика
Водо- и цитрато-разтворим P2O5 макс. 45,5%
Водоразтворим  P2O5 макс. 43,0%
Свободна фосфорна киселина като P2O5 макс. 3,5%
Влага макс. 4,0 %
Гранули от 1 до 5 mm мин. 98,0%
Направете запитване