• bg
  • Search

Пивотни системи T-L

TL
Направете запитване
Напояването е увеличаване на влажността на почвата, най-често с цел да се подпомогне растежът на земеделските култури, особено в райони с неблагоприятен климат. Водата е основен компонент за развитието на растителния свят, постигане на добри добиви и качествена продукция в земеделското производство.


Производителност в напояването

Хидростатично задвижване за непрекъсната работаХидростатичното задвижване на T-L предлага много алтернативи, които не са възможни при електрическите пивоти. Всяко звено на Т-L системата се движи постоянно. Това е особено важно за системите с ниско налягане, където равномерното разпределяне на водата е критично важно при полагане на торове, хербициди и пестициди. Шансовете звеното да се забави са сведени до минимум, поради подобреното следене на колеята, което води до безпроблемно движение при влажни и трудни терени. Постоянното, мекото движение също така намалява износването на всички задвижващи компоненти, същевременно елиминирайки загубата на мощност при спиране и задвижване отново и отново. 

Няма загуба на мощност при T-L машините, защото мощността, необходима за задвижването на помпата , се променя в зависимост от желаното време за завъртане на пивота.

Всички напоителни системи T-L използват хидравличната течност Hydroclear ™, която е екологична, с добавка, специално разработена, за да осигури отлична защита от износване. Филтрираната хидравлична система осигурява дълъг живот.


Задвижване

Всички T-L хидравлични помпи могат да се задвижват чрез различни източници на мощност - задвижване с ремък; eлектрическо задвижване с монофазен или 3-фазен електромотор  или задвижване с двигател.
Просто и надежно изравняване

T-L системите поддържат синхронизация при работа чрез обикновен хидравличен клапан. Изравняващата система задвижва хидравличния клапан, който определя необходимия дебит хидравлична течност за всяко звено, осигурявайки непрекъснато движение и подравняване с последното звено. Това хидростатично управление е в пъти по-ефективно от старт-стоп микропревключвател, използван при едноскоростни електрически двигатели. Хидравличните клапани се изработват от корозоузтойчива стомана, и не изискват специална поддръжка. В случай че, звеното блокира или се разрегулира, клапанът ще отклони хидравличната течност към връщащата линия на помпата и ще спре работата на системата, предпазвайки системата от евентуална повреда. Сензорите ще спрат напояването едновременно със спирането на работата на цялата система.

Устройството на системите Т-L е най-доброто на пазара.

Устройство на звеното

Звеното на T-L представлява усилена тръбна конструкция и четири вертикално разположени метални опори, заварени и дълбоко галванизирани. Усилените скоби осигуряват допълнителна стабилност необходима при работа върху трудни терени.Гъвкави връзки

Една от особеностите на системата T-L е свръх стабилната външна гъвкава връзка, създадена специално за работа върху неравни терени. Това осигурява пълен дебит на водата с минимални загуби на налягане.

Двойна болтова връзка

Една от особеностите на системата T-L е свръх стабилната външна гъвкава връзка, създадена специално за работа върху неравни терени. Това осигурява пълен дебит на водата с минимални загуби на налягане.
Т-L Притежава собствена фабрика за галванизация

Горещата галванизация предпазва всички детайли на системата: стоманените тръби, свързващите планки и стртуктурните елементи на звеното и др. Главната тръба се валцува в различни диаметри за максимален воден поток, налице са минимални загуби от триене и намалени разходи за изпомпване. Автоматичните утайници на всяко звено изпразват системата след всяко използване. Възстановете вашите загуби с  T-L

Елиминирайте ефекта от периодичното спиране на подаване на вода, причинено от старт-стоп принципа на работата на електрически задвижваната пивотна напоителна система и усетете предимствата на равномерното разпределяне на водата, водещо до значително спестяване на разходи. 

     

   Eлектрическа Централна Пивотна Система                 Т-L Хидравлична Централна Пивотна система 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Система T-L Precision Point Control III (PPC III)

Контрол на скоростта, направлението, пистолета, сензорите за позициониране, GPS локациите


Прецизна връзка

Работа в комбинация с PPC III за управление на централните пивоти чрез различни интернет устройства. Старт/стоп, направление, норма и контрол на водната помпа са само някои от възможностите. Система за променлива норма за поливане (VRI) също лесно се програмира.


Дистанционно Управление
GPS управление на пивотните системи и наблюдение, е възможно да бъдат дистанционно управляеми. Системата може да работи чрез интернет връзка и да предоставя актуална работна информация, както и да изпраща известия на клетъчния ви телефон или компютър.


Задвижване
Избор между две възможности за хидростатично задвижване: чрез червячно зъбно колело или планетарна предавка. Двата варианта осигуряват надеждност и предимствата на непрекъснатото движение, докато планетарното зъбно колело, дава отлична здравина и ефективност.


Фертигация с пивотни системи T-L Irrigation за постигане на еднакви условия за развитие на всяко растение


 
Един от начините за внасяне на торове едновременно с поливната вода е чрез пивотните системи. Именно благодарение на този метод се постига едновременно напояване и торене, което води до спестяване на разходи за вода, торове, труд и гориво.
 
Чрез управление на целия процес на фертигация, от определянето кога, над коя площ и с каква концентрация на активно вещество да се работи, се постига висока прецизност на процеса, като се взимат предвид важни параметри, като фазата на развитие на растението, състава на почвата и др. Дозирането на необходимото количество тор се осъществява посредством специални помпи, чрез регулиране на дебита и налягането на помпите.
 
 
Направете запитване