• bg
  • Search

Култивиране на почва

Clemens Teractive DUO - култиватор за лозя и овошки
Clemens Teractive DUO - култиватор за лозя и овошки
Pellenc
Pellenc - модул за почвообработка на междуредия
Clemens - култиватор за лозя и овошки
Clemens Teractive - култиватор за лозя и овошки
Clemens - Активна роторна брана за лозя/ овошки
Clemens - Активна роторна брана за лозя/овошки
Clemens - Лозарски продълбочител
Clemens - Лозарски продълбочител
Clemens GSP - лозарска брана
Clemens GSP - лозарска брана
Clemens Radius X
Clemens Radius X
Clemens Radius SL
Clemens Radius SL
Clemens Hexagon
Clemens Hexagon - машина с автоматично отклоняваща секция