• bg
  • Search

Въздушни филтри Donaldson

Въздушни филтри Donaldson
Направете запитване
Професионални висококачествени  въздушни филтри за селскостопанска техника - трактори, комбайни самоходни машини

Стандартната филтърна среда при елементите на въздушните филтри Donaldson се базира на целулозен материал, използван предимно в едностепенните и двустепенните смукателни системи (напр. при извън пътна, пътна и минна техника). Donaldson предлагат и филтри с целулозна среда устойчива на вибрации и огнеразпространение изисквани при определени приложения.

Много филтри Donaldson имат предпазни филтри (или финни филтри) за защита на двигателя по време на работа на грубия филтър, или в случай на повреда на грубия филтър. Различни филтърни среди се използват, включително и целулозни/синтетични, както и свързващи материали, обработени със специални добавки.

Смукателната система на двигателя е проектирана да насочва, изолира и задържа замърсители, преди да достигнат до двигателя.Ако се налага двигателят да работи в запрашена среда, наличното място за монтаж и обслужване, както и работата на филтъра и интервала на обслужването му са ключови фактори, които засягат избора и работата на филтъра.  Правилната поддръжка е друг важен фактор. Повреден или неправилно работещ филтър ще пропуска замърсители и ще износи двигателя.
 
Ефективността на Donaldson се базира на ISO 12103-1 – стандарт за изпитване на ефективността и цикъла на живот на въздушни филтри.
Направете запитване