• bg
  • Search

Широк ротационен мулчер Bednar MM

Широк ротационен мулчер Bednar MM
Направете запитване
Широк ротационен мулчер Bednar MM

MULCHER MM е широк ротационен мулчер за обработка на обрасли, необработени терени, растителни остатъци на обработваема земя (от царевица, слънчоглед, рапица и др.), както и самопорасли дръвчета.

Здравата рамка с цинково покритие дава възможност за максимално натоварване по време на кампаниите, дори и при много тежки условия.

Машината има работна ширина 7 м, която я прави доста производителна.
 

Технически предимства:

- Неподвижна и здрава рамка за обемна и интензивна сезонна работа
- Комплект ножове за треви или царевица, предназначени да изрязват растителността на обработваеми почви като например царевица за зърно, слънчоглед и др.
- Главните компоненти на машината са галванизирани, увеличавайки устойчивостта срещу еле- менти и киселинни сокове от растения.
- Армирано покритие на дъното на машината, което предотвратява пробиване от камъни по време на работния процес.
 
Голям мулчер за царевица и слъчноглед 1 Mb свали
Направете запитване