• bg
  • Search

Самоходна пръскачка Agrifac Condor ClearancePlus

Agrifac Condor ClearancePlus
Направете запитване
Самоходна пръскачка Agrifac Condor ClearancePlus 


Фирма Agrifac има конкретни решения за конкретни култури, пример за това е Condor ClearancePlus за най-високите култури и различните ситеми - AirFlowPlus, HighTechAirPlus, VertiPlus, и т.н.

Оптимална защита за всяка култура, подходяща за всякакви терени, предназначена за всеки фермер! Растителната защита не се състои само в пръскането на полето. Оптималната растителна защита е свързана с отделните нуждите на всеки един земеделски производител и самата земя. Това от своя страна предупределя едно интелигентно и иновативно решение, каквото е Agrifac Condor ClearancePlus.
 
Agrifac Condor ClearancePlus е самоходна пръскачка с много висок клиърънс – до 2 метра. Това я прави изключително подоходяща за култури като слънчоглед, рапица и царивица, които е необходимо да се третират при по-висока височина на растението.


 
Condor ClearancePlus - Оптимална защита за всички култури
 
Клиренсът на Condor ClearancePlus може да се настрои от 130 см. до 200 см., което прави пръскачката подходяща за третиране на всякакви култури. От своя страна това гарантира и максималната защита на растенията при напреднала фаза на растеж.
 
Както останалите самоходнипръскачки от семейството Agrifac, Condor ClearancePlus е оборудвана с шаси StabiloPlus, което осигурява стабилност на пръскащите щанги дори и при неравни терени. Шасито може да се настройва да работи на различна широчина – от 190см. до 225 см. или от 265см. До 300 см. В зависимост от широчината на междуредията.
 

 
Направете запитване