• bg
  • Search

Прикачен комбайн за грозде Pellenc 8090

Pellenc 8090
Направете запитване
Прикачният комбайн за грозде Pellenc - 8090 е с чистота на сортиране 99.82%.

Ефективност
- Работна скорост до 7 км / ч.
- Общ капацитет на бункера до 3000 литра
- Производителен и в гъста растителност.
- Ненадминато качество.
- Оптимално събиране около стълбове.
- Защита на листа (без срязване).

Лесен за употреба
- Auto-guidance в редовете.
- Всички функции се задават от кабината.
- Безупречна работа и при страничен наклон до 32,5%.
- Подходящ за всички лозя.

Рентабилност
- 50% по-ниски разходи в сравнение със самоходните комбайни

Сортираща табла


Оптимално качество при сортирането на плодовете
*99.82% от добрите плодове директно попадат в бункера
 
Направете запитване