• bg
  • Search

Прикачен комбайн за грозде Pellenc 8030/8035

Pellenc 8030/8035
Направете запитване
Прикачните комбайн за грозде Pellenc 8030/8035 са много производителни и се фокусира върху най-важното: "Ефективно събиране на реколтата" с цялата технология.

Ефективност
- Работна скорост до 7 км / ч.
- Общ капацитет на бункера до 3000 литра
- Производителен и в гъста растителност.
- Ненадминато качество.
- Оптимално събиране около стълбове.
- Защита на листа (без срязване).

Лесен за употреба
- Auto-guidance в редовете.
- Всички функции се задават от кабината.
- Безупречна работа и при страничен наклон до 32,5%.
- Подходящ за всички лозя.

Рентабилност
- 50% по-ниски разходи в сравнение със самоходните комбайни

Лесно управление с джойстикПрикачните комбайн за грозде Pellenc 8035 работи перфектно по наклонени терени с денивелация до 30%.

Направете запитване