• bg
  • Search

Мулчер за царевица и слънчоглед Bednar Mulcher MZ

Мулчер за царевица и слънчоглед Bednar Mulcher MZ
Направете запитване
Мулчер за царевица и слънчоглед Bednar Mulcher MZ

Ротационният мулчер MULCHER MZ е конструиран за обрасли, неизползвани терени, растителни остатъци на обработваема земя (мулчиране стебла на царевица, слънчоглед, рапица и др.) и самопораснали дръвчета.

Работните ширини 4,6 и 6 м, комбинирани с високата скорост на работа гарантира върхови резултати при ниски оперативни разходи.

Здравата конструкция и цинковото покритие прави тази машина много ефективна в най-тежките условия, известни в земеделието.
 

Предимства:

- Комплект ножове за треви или царевица, предназначени да изрязват растителността на обработваеми почви като например царевица за зърно, слънчоглед и др.
- Главните компоненти на машината са галванизирани, увеличавайки устойчивостта срещу елементи и киселинни сокове от растения.
- Армирано покритие на дъното на машината, което предотвратява пробиване от камъни по време на работния процес.
- Неподвижна и здрава рамка за обемна и интензивна сезонна работа.
 

Агротехнически ползи:

- Ефективна борба с царевичния молец благодарение ликвидирането на условията за презимуване = намаляване на разходите за химическо ликвидиране и повишаване на доходите с елиминиране на загубите
- Качествено мулчиране на трайните тревни растения и разлагане на остатъците в почвата
- Лесно сместване на мулчираните растителни остатъци = по-качествена работа на машините при обработването на почвата
- Спазване на изискваните агротехнически срокове – конструкцията на машината позволява качествена работа и при високи скорости.
- Завишаване и поддържане на продуктивните площи благодарение на улесненото мулчиране на храстите, младата дървесина растяща на краищата на полетата и пасищатаМулчер за царевица и слънчоглед Bednar Mulcher MZ 1 Mb свали
Направете запитване