• bg
  • Search

Комбиниран тор NPK 16:16:8

Комбиниран тор NPK 16:16:8
Направете запитване
NPK торовете са комплексни, високоефективни комбинирани торове с химично интегрирани макро и вторични хранителни елементи в решетката на гранулата. Произведени са на базата на моноамониев фосфат чрез неутрализация на азотна и фосфорна киселина и допълнително прибавяне на калиеви соли. След гранулиране са покрити с бавноразтворим във вода слой от магнезиев оксид MgO и серен триоксид SO3, с цел да се контролира скоростта на освобождаване на хранителни вещества.

В сравнение с конвенционалните торове, торовете с многослойно покритие на сяра предлагат по-голяма гъвкавост при определяне схемата на действие върху различните култури. Балансираното съдържание на хранителни елементи, гарантира последователно, ефективно отделяне на необходимите количества хранителни съставки, които пълноценно да задоволяват нуждите на растенията във всеки етап на тяхното развитие. Използването на NPK торове гарантират максимална ефективност на вложените средства и осигуряват пълноценно, балансирано доставяне на хранителни вещества.

NPK торовете се съхраняват в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортират се в пакетирано или насипно състояние. Предлага се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 kg и 500 kg.


Техническа характеристика:
Съдържание на амонячен азот мин. 16,0%
Съдържание на общ Р2О5 мин. 16,0%
Съдържание на К2О (водоразтворим) мин. 8,0%
Влага макс. 1,0%
Гранулометрия: Фракция 2,0 – 4,0 mm мин. 90,0%
Фракция под 1,0 mm макс. 1,0%
Направете запитване