• bg
  • Search

Карбамид (Urea)

Карбамид (Urea)
Направете запитване
Карбамидът е азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46%. Азотът си остава най-дефицитният хранителен елемент. Затова промишлените азотни торове са едно от най-мощните средства в ръцете на човека за поддържане и повишаване на почвеното плодородие.

В нашата страна от торене с азотни торове се нуждаят всички почви, но особено голяма е нуждата при нечерноземните.

ВАЖНО:
Карбамидът може да се използва с успех, но трябва да се има предвид спецификата на поведението му в зависимост от вида на почвата и метеорологичните условия. Той е особено подходящ при добре изразени зимни условия. Карбамидът не бива да се използва на почви с алкална реакция и при температура на въздуха над 8°С, когато са на лице газообразни загуби на амоняк, което води до намаляване на ефективността му.

Добре е подхранването преди началото на трайна пролетна вегетация да започне с карбамид и при затопляне на времето да продължи с амониева селитра.

Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични.

След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO3-), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота.

Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамида отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.


Състав Стандарти и норми
Общо съдържание на азот  мин. 46%
Биурет  макс. 1%
Влага  макс. 0,5%
Гранулометрия  от 2 до 4 mm  мин. 90%
Направете запитване