• bg
  • Search

Новини

Eвагро: Системата High Tech Air Plus ни дава възможност да оптимизираме разхода
Eва е само на 26 години и управлява умело своята агро фирма
11.10.2017 г.

Eва е на крехките 26 години и вече работи активно в един повече мъжки отрасъл - земеделието. Тя обаче върви смело напред, стъпвайки върху опита на своя дядо и баща, който е рамо до рамо с нея и я напътства. Младата фермерка не се поколебава да се завърне след обучението си в Лондон, защото чувства, че нейното призвание е да продължи семейния бизнес. Споделя, че най-големите предизвикателства пред нея са свързани със спецификата на сектора - работа под определящи външни природни условия, изискващи знания и адаптивно мислене, конюнктурата на международните зърнени пазари, както и непредвидимостта на промените в законовите рамки у нас.  Въпреки това, тя е убедена, че земеделието е един от най-перспективните сектори в страната, и че младото поколение земеделци ще подпомогне развитието му чрез усвояването на иновативни практики.


Компания: Евaгро ЕООД


Регион: Бяла, област Русе


Обработва: 20 000 дка в землището на община Бяла


Отглежда: Зърнено-житни и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица


Предизвикателства на района в който работи компанията:

Средногодишната сума на валежите в нашия регион е относително ниска, което в определени години компрометира добива. От климатична гледна точка, обаче, по-големият проблем са зачестилите градушки, които преди не са нанасяли загуби от такъв мащаб в региона. Погледното икономически, в комбинация с потиснатите борсови цени на основните земеделски култури и повишаващите се разходи (напр. за рентни плащания), това е допълнителен удар върху крайния финансов резултат и сериозен проблем, на който трябва да се търси решение. Предизвикателство за нас е и спецификата на релефа - хълмистите терени изискват оптимизация на техниката, с която работим.


Каква машина с марката Agrifac ползвате в стопанството?


Имаме закупена самоходна пръскачка Agrifac Condor със система Mountain Master Plus. Спряхме се именно на модел, предлагащ такава система, поради хълмистия характер на терените, които обработваме. Търсихме вариант, при който да имаме възможността да работим по-ефективно в подобна среда и да оптимизираме растителнозащитните мероприятия и оттам разходите. Радваме се, че намерихме адекватно решение в лицето на Agrifac и системата Mountain Master Plus.


От колко време ползвате машината?


Закупихме пръскачката през 2016 г. и вече две години работим с нея.


Колко работни часове средно годишно работите с пръскачката?


Около 2000 м.ч.


Колко декара средно на ден обработвате с пръскачката в кампания?


Това зависи от много фактори: норма на работния разтвор, метеорологичните условия, размер, конфигурация и релеф на парцелите, отдалеченост от стопанството и др., но на практика от 1500 до 2500 дка.


Използвате ли GPS системи при пръскането на културите и ако да какви? Какви са предимствата от тяхното прилагане?


GPS системите са много важни за точното дозиране на пестицидите, намалява се презастъпването при пръскане и преразхода на химикали, намалява се стреса за културите и се контролират по-добре остатъчните количества пестициди в продукцията. Производителността на труда също се повишава и се намалява умората на оператора. Използваме Trimble.


Какви са ползите от използването на пръскачката Agrifac във вашето стопанство?


Пръскачката е изключително технологична и ни дава възможност да оперираме еднакво ефективно при различни условия на терена. Системата Mountain Master Plus осигурява прецизно копиране и сигурност по наклонени терени, което е изключително важно, за да има точност при приложението и да се избегнат проблеми от технически характер. Системата High Tech Air Plus ни дава възможност да оптимизираме разхода на работен разтвор и да повишим ефективността на пестицидите. Чрез приложението на тези системи в нашите условия се извличат икономически ползи на база спестени разходи за препарати и работно време за извършване на дадените операции.


Каква е вашата оценка за пръскачите Agrifac?


Фактът, че сме в процес на закупуване на втора пръскачка Agrifac показва ясно нашата позиция относно качествата на машината.