• bg
  • Search

Дискова брана SWIFTERDISC XN

Дискова брана SWIFTERDISC XN
Направете запитване
Дискова брана SWIFTERDISC XN 

Това е навесна дискова брана, скъсен модел, с индивидуално окачване на дисковете с гумени сегменти, готови за бърза, евтина и качествена обработка на стърнищата на дълбочина до 12 см.


SwifterDisc XN може също да се използва за подготовка на семенното легло, намаля- вайки до минимум нуждата от конвенционални системи за обработка на почвата.

Всяка стойка е окомплектована с два диска (двойно дискова система). Машината се агрегира с трактор чрез 3-точкова връзка категория II./III.


Предимства:

- Интензивно повърхностно разбъркване на почвата, последвано от компактиране
- Използване на машината за бърза обработка веднага след жътва и предсеитбена подготовка
- Равномерно разстилане на растителните остатъци, висока производителност


ТИП НА МАШИНАТА: навесен дисков култиватор, скъсен вариант
РАБОТНИ ОРГАНИ: 2 реда назъбени дискове 520х5 мм (назъбени дискове с постоянна геометрия или уникално профилирани А-дискове), заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, roadpacker, пружинен, V-ring, U-ring, двоен)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ: всяка стойка не изисква поддръжка на гумените сегменти
ИЗПОЛЗВАНЕ: бърза и евтина обработка на стърнища, предсеитбена подготовка
ОПЕРАЦИИ: разрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване и равномерно смесване на растителните остатъци, разруша ване на капилярността, изравняване и компактиранеBednar XN
Направете запитване