• bg
  • Search

Дискова брана Bednar АТLAS АО

Дискова брана Bednar АТLAS АО
Направете запитване
Дискова брана Bednar АТLAS АО

Тази брана е със здрава и надеждна конструкция, която позволява използването на машината както за минимални обработки на почвата (включващи голямо количество растителни остатъци), така и за традиционни методи за обработка.

Дисковете с размери 620х6 мм позволяват по-дълбока обработка до дълбочина от 16 см, с интензивно смесване.

ПРЕДИМСТВА:
Интензивна обработка и смесване на растителните остатъци дори и при тежки почви благодарение на назъбените дискове – 620x6 мм и теглото на машината
- Патентована система Flexi-Box за окачване на дисковете без допълнителна поддръжка
- Равномерно разпределение на растителните остатъци, покълналите семена и плевели, за да се улесни гниенето им и да се постигне контролирана кълняемост
- Високи работни скорости до 15 км/ч.

Направете запитване