• bg
  • Search

Clemens Teractive - култиватор за лозя и овошки

Clemens - култиватор за лозя и овошки
Направете запитване
Clemens Teractive- култиватор за лозя и овошки


Изключително здрав култиватор за отлична обработка на почвата при тежки условия. Специалната кинематика на механичната NON-STOP защита от претоварване работи активно и непрекъснато разрохква почвата. Благодарение на специалната форма, инструментите се прибират бързо. Съществуващата органична маса може да се обработва ефективно. Междувременно почвата се смесва интензивно.

- Автоматично отклоняваща се секция
- Опции за устройството са хидравлично повдигане от 75°както и разширяване до 500 mm.

Направете запитване