• bg
  • Search

Clemens Radius SL

Clemens Radius SL
Направете запитване
Clemens Radius SL - Прецизна машина за култивиране около стъблата на лозите

Чувствителни пипала за чиста работна около лозата. Те могат да бъдат монтирани в различни позиции, на гърба, между осите, в предната част и от двете страни. Радиусът е универсален и може да се използва с различни предни инструменти и друго оборудване

- автоматично откланяща се секция
- система за компенсация на наклонени терени
- отлична работа, дори в силно камениста и песъчлива среда
- подпомага разлагането на плевелите по естествен път
- по-малко изсушаване и запазване на капилярите на лозите
- премахвате нуждата от използване на химикали около корените на лозите
 
Направете запитване