• bg
  • Search

Clemens - Лозарска четка

Clemens - Лозарска четка
Направете запитване
Clemens - Лозарска метла


С тази специализирана машина се осъществява ефективен контрол на плевелите и се отстраняват наслагванията от растителни остатъци.

- височина на почистване : от 580 мм.
- лесно агрегатиране към повдигащата колона
- предно агрегатиране
- надкрачваща реда рама
- люлееща се рама
- регулиране на налягането на пружината
* Опции: водно инжектиране против прах, устройство за повдигане на работния орган. 
Направете запитване