• bg
  • Search

Clemens - Камера за впръскване на хербицид

Clemens - Камера за впръскване на хербицид
Направете запитване
Clemens - Камера за впръскване на хербицид

- позволява нанасяне на препарати срещу плевели около стеблата на лозите
- агрегатиране към преден или заден навес на трактора
- осгируява пръскане на около 150 - 200 литра на хектар/ час
- височина на рамката над лозите - 2400 мм. 
Направете запитване